Podstawowy zakres świadczonych przeze mnie usług obejmuje:

Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej

Priorytetem mojej pracy jest wspieranie biznesu Klientów od początku prowadzenia działalności. Pomagam Klientom już na etapie zakładania firmy tak, aby mogli zająć się rozwijaniem biznesu bez konieczności marnowania czasu na biurokrację.
W ramach usługi przygotowuję niezbędne do rejestracji działalności gospodarczej wnioski i zgłoszenia oraz składam je w imieniu Klienta do odpowiednich urzędów. Doradzam tu Klientom jaka forma prawna działalności oraz jaki sposób opodatkowania będą najkorzystniejsze.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obejmuje:
– sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
– ewidencjonowanie dokumentów księgowych w Ewidencji Przychodu
– prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży – dla celów podatku VAT
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
– prowadzenie ewidencji wyposażenia
– ustalanie wysokości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT
– przygotowanie rocznego zeznania podatkowego

Księga przychodów i rozchodów
Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów obejmuje:
– sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
– ewidencjonowanie dokumentów i zdarzeń gospodarczych w PKPiR
– prowadzenie rejestrów VAT
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
– prowadzenie ewidencji wyposażenia
– sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, VAT)
– ustalanie wysokości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT
– przygotowanie rocznego zeznania podatkowego
– sporządzanie dokumentów do GUS

Księgi handlowe
Prowadzenie Ksiąg Handlowych obejmuje:
– ewidencjonowanie dokumentów księgowych i zdarzeń gospodarczych w KsH
– prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży – dla celów podatku VAT
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
– prowadzenie ewidencji wyposażenia
– sporządzanie deklaracji podatkowych
– ustalanie wysokości zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT
– sporządzanie informacji do GUS
– monitorowanie zobowiazań / należności
– zamknięcie roku obrachunkowego
– sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej
– przygotowanie rocznego zeznania podatkowego

Obsługa kadrowo – płacowa
Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje:
– sporządzanie dokumentacji zatrudnienia (umowy o pracę, świadectwa pracy)
– prowadzenie akt osobowych pracowników
– prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
– sporządzanie listy płac
– sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych do ZUS
– sporządzanie dokumentacji i wniosków do PFRON
obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
– przygotowanie druków przelewów do Urzędu Skarbowego i ZUS
– przygotowanie rocznych deklaracji dla pracowników – PIT-11