Rozpocznij współpracę z Biurem. 8 prostych kroków:

1. Spotkanie
Pierwszym krokiem do rozpoczęcia współpracy jest spotkanie w siedzibie Biura lub u Klienta w celu przedstawienia Państwa potrzeb dotyczących usług rachunkowych. Ustalenia indywidualnej oferty dla Państwa firmy na tej podstawie.

2. Podpisanie umowy.
Drugim krokiem, po podjęciu decyzji o współpracy jest podpisanie umowy między Państwa Firmą, a  Biurem Rachunkowym.

3. Na koniec miesiąca.
Następnie przed zakończeniem każdego miesiąca sporządzam listy płac, deklaracje ZUS, oraz na życzenie klienta przelewy i przekazuje informacje o ich wysokości w umówionym czasie mailowo lub w siedzibie biura rachunkowego lub Państwa Firmy.

4. Dostarczanie dokumentów.
W terminie do 10-go następnego miesiąca klient dostarcza do biura rachunkowego komplet dokumentów za poprzedni miesiąc ( Kopie faktur, rachunków lub innych dowodów sprzedaży, oryginały faktur zakupu towarów i kosztów, wyciągi bankowe, itp.), niezbędnych do sporządzenia wymaganych przepisami ewidencji, oraz deklaracji podatkowych. Możliwy jest również odbiór dokumentów z siedziby Firmy przez pracownika naszego biura rachunkowego.

5. Informacja o wynikach finansowych.
Po kilku dniach od otrzymania dokumentów księgowych informujemy telefonicznie lub mailowo o wyniku finansowym, wysokości podatków.

6. Deklaracje podatkowe.
Wystawiam wszystkie deklaracje podatkowe i po podpisaniu dostarcza do właściwych Urzędów Skarbowych. Na życzenie możemy przygotować również przelewy bankowe na podatki.

7. Archiwizacja dokumentów.
Dokumenty po zaksięgowaniu pozostają w siedzibie biura rachunkowego i oddawane są klientom po zamknięciu roku podatkowego i sporządzeniu wymaganych sprawozdań, oraz deklaracji podatkowych i złożeniu ich w odpowiednich Urzędach Skarbowych.

8.Odpowiedzialność Biura Rachunkowego.
W razie ewentualnych kontroli reprezentuję Państwa Firmę przed Urzędem Skarbowym. Rozpocznij współpracę z Biurem już dzisiaj.

Rozpocznij współpracę z biurem